☰ Menu Prawe Menu ☰
Warsztat Terapii Zajęciowej

Czwartek 15.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję , że :

  1.  Administratorem Pani/Pana danych jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu ul. Aleja Wojska Polskiego 16, 58-150 Strzegom , tel. 74 647 90 16.
  2. Inspektorem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu jest Pan Krzysztof Olejniczak. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  tel.609 010 402 , adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl
  3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań WTZ w Strzegomiu zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1508 z póz. zm. ) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 )
  4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt .
  5. Ma Pani / Pan prawo do:

--    dostępu do treści swoich danych;

–    żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;

–    żądania ograniczenia przetwarzania;

--    przeniesienia swoich danych;

--    wniesienia sprzeciwu;

--    cofnięcie zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).

  1. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wytworzył:
S. Kubacka
(2021-02-15)
Udostępnił:
Sabina Kubacka
(2021-02-15 13:01:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Sabina Kubacka
(2021-02-15 13:17:24)
 
 
liczba odwiedzin: 35903

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X